SPECIALITEITEN

Micropalen

Micropalen zijn semi-grondverdringende palen. Deze palen worden hamerend gespoelboord met holle injectie- en boorslangen. Het paallichaam bestaat uit cementspecie. De boorstaven vormen de centrale wapening.De grillige vorm van het paallichaam zorgt voor een maximale wrijving tussen wortel en grond waardoor de overdracht van de trek- of drukkracht van de micropaal naar de ondergrond maximaal is.

Door het gebruik van compacte, flexibele machines kan men vanuit bestaande, kleine ruimtes zoals kelders en gebouwen werken. Ook op werven die zeer moeilijke toegankelijkheid zijn, vb verbouwingen achteraan de woning, biedt deze techniek de enige oplossing.

Speciale zaagtechnieken